JHEEL WANG RUKO

2009 update 04/15/2009

SANJHE SAH LAINDIAN

2008

SANSAR PRASIDH MUHAVARE

2007
 
AJOKEE JAPANESE KAVITA

2007
 
RABB DE DAKIAYE

2004/2005
 
BHAGAVAD GITA

2004/2005
 
PATTE KI MAHAYATRA

2003update 2009/03/12
 
DHAMPAD

2003,2005
 
IK CHIRI TEY MAHANAGAR

2002
 
 
JAPAN HAIKU SHAIRE

2001
 
TERE JAAN TON BAAD

2000
 
CHEENI DARSHAN TAOVAD

1997
 
 
SACHIAN DE AAR PAAR

1997
 
ADHUNIK JAPAN KAHANIYAN

1993/2002
 
UTSAV

1990